🖼️
  • Tab Utilities Mini
  • Tab Utilities Mini là một phần mở rộng Firefox để nâng cao duyệt web theo thẻ. Nó cho phép bạn mở Bookmarks/History/Homepage/URL/Search in new tabs (Tìm kiếm trong tab mới)
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu