🖼️
🖼️
 • Christmas Farm For iOS
 • Christmas Farm là một trang trại vật nuôi ảo, nơi đây bạn có thể mua những con vật nhỏ dễ thương để nuôi, sau đó khi chúng trưởng thành thì bán chúng cho các vườn thú và mua vật nuôi mới.
 • Xếp hạng: 3 · 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Doodle Monster Farm For iOS
 • Doodle Monster Farm là một trang trại quái vật ảo, nơi đây bạn có thể mua những con quái vật nhỏ để nuôi, sau đó khi chúng trưởng thành thì bán chúng và mua những con quái vật mới.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Glow Fishy For iOS
 • Glow Fishy là một hồ cá ảo, nhiệm vụ của bạn là mua thức ăn, thuốc chữa bệnh để chăm sóc cho những loài cá nhỏ dễ thương trưởng thành. Khi đã trưởng thành bạn có thể bán chúng và mua cá mới.
 • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Doodle Fish Farm For iOS
 • Doodle Fish Farm là trò chơi nuôi cá, nơi bạn mua thức ăn, chăm sóc những loài cá nhỏ dễ thương, sau khi chúng trưởng thành thì bán và mua cá mới.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mini Zoo For iOS
 • Mini Zoo là một vườn thú ảo trên ngay chính thiết bị của bạn. Tại đây bạn có thể mua, bán và chăm sóc cho những động vật nhỏ dễ thương.
 • Xếp hạng: 4 · 16 Phiếu bầu
🖼️
 • Doodle Dino Farm For iOS
 • Doodle Dino Farm là một trang trại khủng long ảo, nơi đây bạn có thể mua những chú khủng long nhỏ để nuôi, sau đó khi chúng trưởng thành thì bán chúng cho các vườn thú và mua khủng long mới.
 • Xếp hạng: 4 · 4 Phiếu bầu