🖼️ 8085 Simulator 2.0 Phần mềm mô phỏng bộ vi xử lý 8085

🖼️
 • Phát hành: J-Tech Softwares
 • 8085 Simulator là phần mềm mô phỏng bộ kit vi xử lý 8085, cho phép sinh viên kỹ thuật thực hành những kĩ năng mà mình đã học được trong một môi trường ảo.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

🖼️ Windows 7 Rating Changer

🖼️
 • Phát hành: J-Tech Softwares
 • Windows Rating Changer là phần mềm đơn giản được sử dụng để thay đổi Windows Experience Index.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.701