🖼️ Partition Logic 0.9 Ứng dụng quản lý phân vùng ổ cứng

🖼️
  • Phát hành: J. Andrew McLaughlin
  • Partition Logic là một công cụ quản lý dữ liệu và phân hoạch đĩa cứng. Nó có thể tạo, xóa, định dạng, chắp, thay đổi dung lượng, di chuyển phân vùng và thay đổi thuộc tính của chúng.
  • windows Version: 0.9
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.560