🖼️ Borders cho Windows 10 Game khám phá thế giới

🖼️
  • Phát hành: jaccus labs
  • Borders vừa là một ứng dụng học tập địa lý vừa là 1 game trí tuệ cho cả máy tính PC Windows 10 và Windows 10 Mobile. Học địa lý với Borders sẽ mang lại không khí vui vẻ và mới lạ hơn nhiều phương thức truyền thống.
  • windows