🖼️ ASolver cho iOS 0.7 App hướng dẫn giải rubik bằng camera

🖼️
  • Phát hành: Jam Soft
  • ASolver là một ứng dụng giải trí hỗ trợ giải rubik một cách nhanh chóng, dễ dàng. Hướng camera của ASolver để quét các mặt của khối Rubik và để nó hướng dẫn bạn từng bước.
  • ios Version: 0.7.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 554