🖼️ Aruna's Adventure cho iOS 1.1 Game phiêu lưu đồ họa 8-bit cổ điển

🖼️
  • Phát hành: James Swiney
  • Tham gia game Aruna’s Adventure iOS, người chơi sẽ điều khiển nữ anh hùng tóc xanh Aruna – người cùng cô tiên dẫn đường của mình cố gắng ngăn chặn Chúa tể Hắc ám xâm chiếm vùng đất.
  • ios Version: 1.1