🖼️
  • Checker Plus for Gmail Nhận thông báo Gmail trên Chrome
  • Checker Plus for Gmail là ứng dụng nhận thông báo email rất hữu hiệu với người dùng Gmail. Tiện ích này có thể giúp người dùng nhận thông báo email trên desktop cũng như thực hiện 1 vài thao tác mà không cần phải mở hộp thư đến.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Checker Plus for Google Calendar Nhắc nhở sự kiện
  • Checker Plus for Google Calendar là công cụ dùng để xem các cuộc họp tiếp theo của bạn và ngày giờ hiện tại trên biểu tượng, nhắc nhở sự kiện trên màn hình, thêm sự kiện từ cửa sổ hiện ra theo tuần, tháng hoặc xem lịch trình mà không cần mở trang web.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu