🖼️ FileOptimizer 5.80 Tối ưu hóa kích thước tập tin

🖼️
  • Phát hành: Javier Gutierrez Chamorro
  • FileOptimizer là phần mềm tối ưu hóa kích thước tập tin thông minh, giúp người dùng giảm đáng kể kích thước của tập tin mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng nhờ một số công nghệ nén và tối ưu hóa.
  • windows Version: 5.80.258
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 241