🖼️ File Waster 6.7 Bảo vệ tập tin an toàn

🖼️
  • Phát hành: JCMatt Software
  • Nếu bạn có những dữ liệu quan trọng trong máy tính dùng chung và không muốn người khác “dòm ngó”, có lẽ bạn có nhiều cách để giấu? Tuy nhiên, nhiều tay “nhám nhúa” vẫn có thể lần ra chỗ giấu của bạn. Làm sao để bảo vệ các tập tin “mật” được an toàn?
  • windows Version: 6.7.2
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.996