🖼️ ScarFall cho iOS 1.6 Game Battle Royale giống PUBG

🖼️
  • Phát hành: Jemish Lakhani
  • ScarFall là game bắn súng sinh tồn độc đáo trên di động, nơi bạn có thể chiến đấu offline, online hoặc tham gia các thử thách sinh tồn khốc liệt.
  • ios Version: 1.6.15