🖼️ Dictionary Anywhere 0.3 Tiện ích kết nối Google Translate tại mọi vị trí

🖼️
  • Phát hành: Jeremy Schomery
  • Dictionary Anywhere là tiện ích mở rộng hỗ trợ kết nối trình dịch đa ngôn ngữ Google Translate trên mọi trang web, được thiết kế độc quyền dành cho trình duyệt Firefox.
  • windows Version: 0.3.0.1