🖼️ My Shadow Demo Game thực tế ảo giống Temtem, Pokemon GO

🖼️
  • Phát hành: Jestercraft
  • My Shadow là game thực tế ảo phong cách phiêu lưu giải đố quen thuộc. Chơi game My Shadow ở chế độ 1 người hoặc hợp tác để giải đố và khám phá toàn thế giới ở góc nhìn từ trên xuống.
  • windows Version: Demo