🖼️ WindVisible 1.0 Tạo cửa sổ làm việc trong suốt

🖼️
  • Phát hành: JetriiSoft
  • WindVisible là một chương trình nhỏ gọn không cần cài đặt, cho phép bạn làm trong suốt bất kỳ cửa sổ nào để vừa làm việc với nó đồng thời lại có thể xem nội dung trong cửa sổ bên dưới, chẳng hạn như soạn thảo văn bản và xem thông tin tra cứu
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.049