🖼️
  • Jfuse Screen Recorder Công cụ ghi video màn hình
  • Jfuse Screen Recoder là phần mềm phổ biến để ghi lại những gì bạn thấy trên màn hình, những gì bạn nghe/nói từ micro, loa,… và lưu trữ chúng dưới dạng tập tin video với định dạng AVI hoặc WMV.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu