🖼️ LetMeSync 1.0 Đồng bộ dữ liệu lên đám mây miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Jiransoft
 • LetMeSync là một ứng dụng cho phép tự động đồng bộ hóa tệp tin từ máy tính của bạn lên nhiều dịch vụ đám mây khác nhau.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

🖼️ Weather + Locker for Android 1.0 Ứng dụng khóa màn hình và dự báo thời tiết cho Android

🖼️
 • Phát hành: Jiransoft
 • Weather + Locker for Android là một ứng dụng hai trong một tiện lợi, hỗ trợ người dùng khóa thiết bị Android của mình, đồng thời cập nhật tình hình thời tiết ngay trên màn hình khóa này.
 • android Version: 1.0.10
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

🖼️ DirectReader Free for iOS 2.2 Truy cập PC từ iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Jiransoft
 • DirectReader Free for iOS là ứng dụng quản lý và truy cập tệp tin giữa máy tính PC và các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 2.2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

🖼️ FolderSafe 1.3.801

🖼️
 • Phát hành: Jiransoft
 • FolderSafe - một phần mềm với giao diện thân thiện giúp bạn ẩn các thư mục chứa các thông tin quan trọng, tài liệu cá nhân một cách đơn giản...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.705