🖼️
  • Flyne for Android Cập nhật tin tức trên Android
  • Flyne for Android là cách đơn giản và nhanh chóng để luôn cập nhật với những nguồn tin tức mình yêu thích. Ứng dụng này sử dụng danh mục Twitter Lists và Feedly để mang lại cho người dùng tin tức ngay trong thời gian thực từ những trang blog nổi tiếng nhất, từ những người bạn đáng tin cậy nhất của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu