🖼️
  • Q10 Portable
  • Q10 là một công cụ gõ văn bản cho Windows giúp bạn không mất tập trung vào những thứ khác. Giao diện của nó chẳng có gì ngoài một thanh công cụ nhỏ ở phía dưới hiển thị các ký tự, từ, và đếm trang.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Q10
  • Q10 là một công cụ gõ văn bản cho Windows giúp bạn không mất tập trung vào những thứ khác. Giao diện của nó chẳng có gì ngoài một thanh công cụ nhỏ ở phía dưới hiển thị các ký tự, từ, và đếm trang.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu