🖼️ Rename Master 3.16 Đổi tên toàn bộ file trong thư mục

🖼️
 • Phát hành: JoeJoe
 • Rename Master 3.16 là công cụ đổi tên toàn bộ các file trong thư mục, không chỉ đặt tên cho từng file riêng lẻ mà còn tạo số thứ tự sau chuỗi tên chính.
 • windows Version: 3.16
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.620

🖼️ ArsClip 5.30 Giám sát Clipboard

🖼️
 • Phát hành: JoeJoe
 • ArsClip 5.30 sẽ giám sát Windows clipboard và lưu trữ khoảng 15 (số lượng mặc định) mục văn bản được "copy". ArsClip cho phép bạn hiển thị trong cửa sổ clipboard popup nhiều mục dữ liệu hơn.
 • windows Version: 5.30
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 491