🖼️ Root Checker cho Android Kiểm tra quyền truy cập root trên Android

🖼️
  • Phát hành: joeykrim
  • Root Checker for Android là ứng dụng tiện ích giúp xác minh việc liệu rằng điện thoại của bạn đã được root hay chưa. App vừa cho ra mắt bản cập nhật mới với một loạt các tính năng được bổ sung và cải tiến.
  • android
  • Đánh giá: 15
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 15.709