🖼️ DesktopSMS for Android

🖼️
  • Phát hành: John Hunsley
  • DesktopSMS là ứng dụng giúp gửi và nhận tin nhắn SMS từ xa qua Wifi, GPRS hoặc USB. Với phần mềm này, người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn ngay trên máy tính để bàn từ xa.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.080