🖼️ B-Folders Password Manager for Android 4.0 Quản lý mật khẩu trên Android

🖼️
  • Phát hành: JointLogic
  • Ứng dụng quản lý mật khẩu có khả năng tự động điền thông tin đăng nhập, đồng bộ qua các thiết bị và giữ cho ghi chú, mã pin, số tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, liên lạc, tác vụ, bookmark được an toàn giống như trong một vòm bảo mật mà không cần bất kỳ dịch vụ đám mây nào.
  • android Version: 4.0.3

🖼️ B-Folders for Android Bảo vệ an toàn dữ liệu

🖼️
  • Phát hành: JointLogic
  • B-Folders For Android là công cụ tất cả trong một (All-in-One) dành cho doanh nhân, để giữ cho dữ liệu an toàn, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến trên thiết bị Android.
  • android
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 453