🖼️ Minima Live Wallpaper cho Android 3.0 Ứng dụng hình nền độc đáo cho điện thoại

🖼️
  • Phát hành: Joko Interactive
  • Minima Live Wallpaper mang đến một loạt các hình dạng độc đáo, màu sắc chuyển động không ngừng trên màn hình điện hoại của bạn. Tạo nên hiệu ứng hình nền tuyệt đẹp.
  • android Version: 3.0

🖼️ Paperland Live Wallpaper cho Android 4.4 Hình nền động bằng giấy trên Android

🖼️
  • Phát hành: Joko Interactive
  • Paperland Live Wallpaper là một bộ sưu tập hình nền động trên giấy rất thú vị, miễn phí và tương thích với các thiết bị Android 2.3 trở lên.
  • android Version: 4.4