🖼️ Messenger Reviver 2.1 Khôi phục Windows Live Messenger

🖼️
  • Phát hành: Jonathan Kay
  • Messenger Reviver là một công cụ cho phép người dùng vẫn tiếp tục sử dụng Windows Live Messenger (MSN) trong khi Microsoft đang hướng người dùng sang Skype.
  • windows Version: 2.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 265