🖼️
  • Inno Setup Tạo file cài đặt nhanh chóng và miễn phí
  • Inno Setup 6.0.4 là phần mềm miễn phí giúp tạo file cài đặt được sử dụng để cài đặt ứng dụng. Inno Setup là công cụ đơn giản nhưng đầy sức mạnh mà rất nhiều nhà lập trình phải sử dụng tới.
  • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Inno Setup 5.3.6 for Windows
  • Inno Setup - một công cụ khá phổ biến giúp người sử dụng tạo được những file setup.exe trong môi trường Windows...
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu