🖼️ Firefox Showcase 0.9 Tìm và quản lý các tab trên Firefox

🖼️
 • Phát hành: Josep del Rio
 • Firefox Showcase là một chương trình mở rộng hấp dẫn cho trình duyệt web Firefox giúp người dùng xem ảnh thu nhỏ (thumbnail) của những trang web đang được mở ở các thẻ
 • windows Version: 0.9.5.10
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.928

🖼️ Speed Dial

🖼️
 • Phát hành: Josep del Rio
 • Với chương trình mở rộng Speed Dial , bạn sẽ có thể lưu trữ và mở nhanh chóng các trang web ưa thích thường xuyên truy xuất trong trình duyệt web Mozilla Firefox.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.656