🖼️ BFilter 1.1.4

🖼️
  • Phát hành: Joseph Artsimovich
  • BFilter là một bộ lọc web proxy. Ban đầu nó được thiết kế để chặn các loại banner quảng cáo, nhưng sau đó nó được bổ xung thêm nhiều chức năng mạnh mẽ hơn.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.391