🖼️ AR Tanks cho iOS 1.6 Game chiến tranh xe tăng thực tế ảo AR

🖼️
  • Phát hành: Joseph Grainger
  • AR Tanks có các trận chiến xe tăng nhịp độ nhanh, vui nhộn, căng thẳng với 3 chế độ chơi độc đáo gồm Chiến dịch, Sinh tồn và Nhiều người chơi cục bộ.
  • ios Version: 1.6.0