🖼️ TERA: Endless War cho iOS 1.1 Game chiến thuật chiến đấu trên bản đồ lục giác

🖼️
  • Phát hành: JOYCITY Corp
  • TERA: Endless War là bản spin-off của game MMO TERA. Đây là một game chiến thuật trên di động cho bạn chiến đấu trên bản đồ hình lục giác, với rất nhiều anh hùng được lấy trực tiếp từ trò chơi gốc.
  • ios Version: 1.1.3201