🖼️ Dead Zone: Zombie Crisis cho iOS 1.2 Game chiến thuật chiến đấu chống zombie

🖼️
  • Phát hành: Joyfort
  • Dead Zone: Zombie Crisis cho iOS là tựa game chiến thuật trong thời gian thực mới kết hợp với yếu tố thủ thành. Nhiệm vụ của bạn là chiến đấu chống lại zombie, thanh lọc thế giới và ngăn chặn đại dịch xác sống này.
  • ios Version: 1.2.28