🖼️ DeepSound 1.4 Ẩn dữ liệu trong file audio

🖼️
  • Phát hành: Jozef Batora
  • DeepSound là một công cụ giấu tài liệu an toàn giúp bạn mã hóa tài liệu mật vào file audio: wave và flac.
  • windows Version: 1.4.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 111