🖼️
  • Root Tools cho Android

    Tùy chỉnh điện thoại Android
  • Root Tools là một công cụ dùng để unlocked/rooted devices các máy Android. Bây giờ bạn có thể tùy chỉnh điện thoại của mình để: tăng hiệu suất, thay đổi phông chữ...
  • Xếp hạng: 4 30 Phiếu bầu
🖼️
  • Android Overclock cho Android

    Tiết kiệm pin cho Android
  • Giúp thiết bị của bạn hoạt động nhanh và tiết kiệm pin bằng việc sử dụng ứng dụng thân thiện này. Người dùng có thể ép xung nhằm tăng tốc độ hoặc hạ xung - underclock – để tiết kiệm pin.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️