🖼️ Halftone 2 cho iOS 1.4 Làm ảnh và video truyện tranh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Juicy Bits
  • Dễ dàng biến những bức ảnh chụp thông thường thành truyện tranh hay video phong cách hoạt hình thú vị với ứng dụng Halftone 2 miễn phí.
  • ios Version: 1.4.5