🖼️
  • Toolbox for Keynote Gói công cụ cho Keynote trên Mac
  • Toolbox for Keynote là một bộ công cụ hỗ trợ cho Keynote for Mac, cung cấp cho người dùng nhiều bộ sưu tập theme chủ đề cũng như các hình ảnh minh họa thú vị để sử dụng trong chương trình này.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Money for Mac Phần mềm kế toán tài chính
  • Money là một phần mềm quản lý kế toán và tài chính của hãng Jumsoft dành cho hệ điều hành Mac OS X, chương trình có đầy đủ chức năng dành cho cá nhân và những doanh nghiệp vừa và nhỏ...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu