🖼️ Just Fishing Game câu cá chân thực, đồ họa tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Just Fishing
  • Just Fishing là tựa game mô phỏng câu cá với đồ họa tuyệt đẹp, gameplay dựa trên cơ chế vật lý và phản ánh chân thực phản ứng, hành vi của các loài cá dưới nước.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 237