🖼️ RDP Windows Remote Desktop for Android 1.0 Truy cập máy tính từ xa bằng điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: K Soft
  • iRdp là ứng dụng hoạt động nhanh và bảo mật nhằm giúp người dùng truy cập máy tính để màn Windows của mình ở bất kỳ nơi nào.
  • android Version: 1.0.12
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 206