🖼️ Kahoot! Tạo câu hỏi trắc nghiệm online

🖼️
 • Phát hành: Kahoot
 • Kahoot! là trang web tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm đơn giản, được sử dụng để củng cố lại kiến thức của học sinh, đánh giá bài học, hoặc đóng vai trò như một trò chơi để tạo hứng thú trong học tập.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 86

🖼️ Kahoot! cho iOS 4.0 Ứng dụng chơi và tạo câu hỏi trắc nghiệm nhanh

🖼️
 • Phát hành: Kahoot
 • Kahoot là một công cụ dùng để thiết kế những câu hỏi trắc nhiệm trực tuyến nhanh chóng, cho phép nhiều người chơi cùng lúc.
 • ios Version: 4.0.7
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137