🖼️ EasyCloud for Mac Đồng bộ các file giữa các thiết bị

🖼️
 • Phát hành: Kandalu
 • EasyCloud for OS X, ứng dụng này cho phép người dùng Mac chỉ việc kéo và thả các file dữ liệu vào cửa sổ của EasyCloud để các file này có trên máy tính mac và iDevices.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 292

🖼️ Kandalu X for Mac Truyền nhạc giữa iPod và máy tính

🖼️
 • Phát hành: Kandalu
 • Kandalu X cho phép người dùng có thể truyền nhạc từ thiết bị iPod sang máy tính Mac. Kandalu X hỗ trợ cập nhật iPod và phần mềm có trong thiết bị nghe nhạc này.
 • mobile
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

🖼️ ImageBrain 1.05.01 for Mac

🖼️
 • Phát hành: Kandalu
 • ImageBrain là một phần mềm nâng cao cho việc nhận dạnh hình ảnh và so khớp ảnh...
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 634

🖼️ KVideoPages for Mac 1.8 Chuyển đổi video

🖼️
 • Phát hành: Kandalu
 • KVideoPages là một ứng dụng mạnh mẽ cho Mac OS X để chuyển đổi video và đăng lên trang web.
 • mac Version: 1.8.01
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.444