🖼️ Kanvas Keyboard cho iOS 3.0 Bàn phím sáng tạo cho iOS 8 và iOS 9

🖼️
  • Phát hành: Kanvas Labs
  • Với bàn phím Kanvas, bạn có thể nhập liệu nhanh và chính xác, sử dụng sticker, ảnh GIF để cuộc trò chuyện sinh động hơn và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác.
  • ios Version: 3.0

🖼️ Kanvas cho iOS 5.0 Chia sẻ video sáng tạo trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Kanvas Labs
  • Kanvas for iOS là ứng dụng thiết kế ảnh và video cải tiến trên iPhone, iPad và iPod Touch với khả năng stream ảnh GIF trực tiếp, sử dụng theme, hình vẽ tay, chèn chữ, sticker... vào ảnh động và video đẹp mắt.
  • ios Version: 5.0.1