🖼️ Karen's Replicator 3.7 Tiện ích sao lưu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Karen Kenworthy
 • Karen's Replicator là ứng dụng cho phép bạn sao lưu lại các tệp tin thư mục hay thậm chí cả ổ đĩa khi cần thiết... Karen's Replicator rất dễ dùng.
 • windows Version: 3.7.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

🖼️ Karen's Directory Printer 5.3.2

🖼️
 • Phát hành: Karen Kenworthy
 • Karen's Directory Printer là ứng dụng giúp bạn tìm tên và các thông tin khác của tất cả các thư mục cũng như tập tin trên máy tính của bạn...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 385

🖼️ Karen's Once-A-Day II 1.2

🖼️
 • Phát hành: Karen Kenworthy
 • Karen's Once-A-Day là ứng dụng cho phép bạn chỉ định các chương trình, các trang web, các tệp tin và các ứng dụng mà bạn muốn chạy đúng 1 lần trong ngày...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 300

🖼️ Karen's LAN Monitor 1.4.3

🖼️
 • Phát hành: Karen Kenworthy
 • Karen's LAN Monitor là ứng dụng cho phép bạn quản lý máy tính của mình trong việc truy cập mạng Lan hay Internet và xem thống kê về lưu lượng của các truy cập thời gian thực...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.290