🖼️
  • Karens Replicator
  • Với phần mềm Karens Replicator, bạn có thể tự động sao lưu các file, sổ địa chỉ và thậm chí là toàn bộ ổ cứng. Phần mềm này có thể copy các file do người dùng chọn từ ổ cứng/ folder này sang ổ cứng/ folder khác...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Disk Slack Checker 2.5.2
  • Theo mặc định, Windows thường phân bổ dung lượng cho mỗi tập tin nhiều hơn mức cần thiết. Những chỗ thừa này được gọi là “slack”. Khi kích thước “slack” trở nên quá lớn, hiệu suất sử dụng ổ cứng đương nhiên sẽ giảm xuống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Drive Info 2.3.1
  • Drive Info là một chương trình khá hay để giúp bạn tìm hiểu về những “bí mật” được ẩn chứa trong các ổ đĩa trên máy tính của mình. Chương trình này có thể cung cấp thông tin ẩn chứa trong tất cả các ổ đĩa như: Đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD…
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu