🖼️ Karta GPS cho Android 2.10 Ứng dụng chỉ đường offline cho điện thoại

🖼️
  • Phát hành: Karta Software Technologies
  • Karta GPS là ứng dụng bản đồ offline, có thể tìm đường, chỉ hướng di chuyển không cần kết nối mạng Internet. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá các địa điểm xung quanh, nhận cảnh báo khi vào khu vực kiểm soát tốc độ hay tránh tuyến đường bị ùn tắc...
  • android Version: 2.10.06
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 281