🖼️ KDE Connect cho Android 1.6 Điều khiển máy tính bằng điện thoại

🖼️
  • Phát hành: KDE Community
  • KDE Connect cho Android là một tiện ích đơn giản giúp bạn điều khiển máy tính bằng smartphone và thực hiệu điều hướng dữ liệu qua lại giữa nhiều thiết bị nhanh chóng. KDE Connect cho Android được phát hành miễn phí trên Google Play Store.
  • android Version: 1.6.5