🖼️ e-Restaurant 5.1 Phần mềm quản lý nhà hàng

🖼️
  • Phát hành: Kernow Software
  • Nếu đang có trong tay một quán ăn hay nhà hàng ăn nên làm ra, bạn sẽ thấy vất vả khi phải quản lý lịch hẹn của khách. Phần mềm e-Restaurant sẽ là trợ lý đắc lực của bạn với rất nhiều chức năng như theo dõi giờ đặt chỗ, số người, số ghế...
  • windows Version: 5.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.585