🖼️ Lenka cho iOS 1.4 Chụp ảnh đen trắng chuyên nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Kevin Abosch
  • Lenka for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh độc đáo trên iPhone, iPad và iPod Touch. Lần đầu tiên, người dùng iOS được sở hữu 1 công cụ sửa ảnh đen trắng chuyên nghiệp và mạnh mẽ đến vậy.
  • ios Version: 1.4.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 178