🖼️ Real Temp 3.70 Phần mềm theo dõi nhiệt độ CPU Intel

🖼️
  • Phát hành: Kevin Glynn
  • RealTemp là chương trình theo dõi nhiệt độ được thiết kế cho tất cả các CPU lõi đơn, lõi kép và lõi tứ của Intel. Real Temp sẽ cho người dùng biết nhiệt độ hiện tại có ở mức an toàn hay không.
  • windows Version: 3.70
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 18.168