🖼️
  • Easy Image Modifier Chuyển đổi định dạng và kích thước ảnh
  • Easy Image Modifier là sản phẩm miễn phí, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi định dạng kích thước của một tấm ảnh nhanh chóng. Hoạt động dựa trên thao tác kéo và thả cũng là một điểm mạnh của Easy Image Modifier mà nhiều chương trình khác khôn
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • MP3 Quality Modifier
  • Mục đích chính của chương trình MP3 Quality Modifier là thay đổi bitrate của bộ sưu tập nhạc mp3 một cách thực sự đơn giản nhưng trực quan nhằm giảm dung lượng trong khi chất lượng âm thanh vẫn như cũ.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu