🖼️ Delete Doctor 1.1 Công cụ xóa tập tin

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Không ít lần bạn gặp trường hợp khi nhấn lệnh xóa bỏ một thư mục hoặc một tập tin bất kỳ nào đấy thì Windows ra thông báo tập tin hoặc thư mục đó không thể xóa bỏ được.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.999

🖼️ Control3 5.2 Quản lý tập tin

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Control3 là một chương trình quản lý tập tin toàn diện cho việc sao chép và di chuyển các tập tin giữa các ổ đĩa và thư mục
 • windows Version: 5.2

🖼️ Sheer Notes

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Sheer Notes 1.1 là chương trình có chức năng giống như một mẩu ghi chú “dán” trên desktop để nhắc bạn về một việc gì đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 989

🖼️ Disk Investigator

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Disk Investigator 1.61 là phần mềm miễn phí cho phép tinh chỉnh ổ đĩa cứng rất mạnh, có hai chức năng.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.915

🖼️ Clean Disk Security

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Clean Disk Security không phải là công cụ dùng để xóa dữ liệu không cho phép phục hồi. Nó có khả năng “lau chùi” thật kỹ ổ cứng của bạn bằng những phương thức bảo mật từ đơn giản đến phức tạp...
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.459

🖼️ Solway's Internet Search 2.2

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Solway’s Internet Search là phần mềm tích hợp sức mạnh của 11 công cụ tìm kiếm hàng đầu như: Google, Altavista, All the Web… nhưng dung lượng chỉ 417KB.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.909