🖼️ KFC Vietnam cho iOS 3.1 Đặt hàng món ăn KFC trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: KFC Vietnam
  • KFC Vietnam cho iOS hỗ trợ người dùng đặt hàng món ăn, tra cứu địa điểm nhà hàng KFC một cách nhanh chóng ngay trên chiếc dế yêu của mình.
  • ios Version: 3.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 77

🖼️ KFC Vietnam cho Android 3.0 Đặt hàng món ăn KFC trực tuyến

🖼️
  • Phát hành: KFC Vietnam
  • KFC Vietnam cho Android cho phép người dùng đặt hàng món ăn, tra cứu địa điểm nhà hàng và nhận những thông tin khuyến mại mới nhất từ KFC một cách nhanh chóng ngay trên chiếc dế yêu của mình.
  • android Version: 3.0.8