🖼️ Soft Memories cho Android 2.0 Ứng dụng bàn phím thông minh trên Android

🖼️
  • Phát hành: Kika Theme Dev
  • Soft Memories là ứng dụng bàn phím thông minh và giàu cảm xúc cho Android. Với ứng dụng hữu ích này người dùng có thể tự do lựa chọn trong 800 biểu tượng gương mặt cảm xúc khác nhau cùng với rất nhiều theme, tùy chỉnh phông chữ và thậm chí có cả bàn phím âm thanh vô cùng thú vị và phù hợp cho bất cứ người dùng nào.
  • android Version: 2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 138